När kollade du din krypgrund senast?

Bor du i ett hus som har en krypgrund? När kollade du den senast? Det är nämligen viktigt att göra det ibland eftersom det lätt kan bildas ämnen i detta utrymme som kan försämra boendemiljön. Oftast handlar det om fukt och mögelskador som man kan urskilja antingen genom att det luktar unket, att det bildats vitt ludd och svarta fläckar på undersidan av golvbjälklaget. Dessa skador upptäcks med fördel i tid eftersom det annars kan orsaka väldigt stora och kostsamma åtgärder.

Huset vilar på en grundmur varpå det ligger syll och isolerat bjälklag

Om ditt hus saknar källare eller inte står på en bottenplatta så är det med stor sannolikhet att du har just en krypgrund, vilket var vanligt när man byggde hus förr. Huset vilar på en grundmur varpå det ligger syll och isolerat bjälklag. Det som gör att det lätt kan uppstå fukt i krypgrunden är att man sällan har en murstock som går ner i själva krypgrunden.

Kan försämra boendemiljön och på sikt orsaka stora och omfattande skador

Har man ingen murstock som går ner i grunden så saknar man en stor del av spillvärme, vilket i sin tur kan bidra till att det uppstår fukt i krypgrunden. Det här är något man självklart kan få hjälp med av kunnigt folk, så misstänker du någon form av skada eller påväxt i din krypgrund vill jag verkligen rekommendera dig till att kolla upp detta genast. Det kan som sagt försämra boendemiljön och på sikt orsaka betydligt större och omfattande skador som kan bli väldigt kostsamma att åtgärda. Se till att kolla din krypgrund med jämna mellanrum för att vara på den säkra sidan.